Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Slavoj Žižek    
Žijeme v ťažkých časoch, v ktorých filozofia sa stáva súčasťou nášho každodenného života. Zoberte si napríklad debatu o pandémii - Máme nosiť masky, alebo nie? Obmedzujú masky našu slobodu? Bola to filozofická debata o tom, koľko obmedzení môžeme prijať do nášho života, aby sme nestratili slobodu. Alebo otázka potratov - Kedy začína život? Pretože staré múdrosti stratili na svojej sile, aj bežný človek býva stále viac konfrontovaný s filozofickými otázkami.
O


Zdroj: Slavoj Žižek – Antworten in einem Satz. Fast. | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur - https://www.youtube.com/watch?v=czeXZknOvMc
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk