Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Slavoj Žižek    
Vojna je strašná vec, ale v tejto situácii (vojna na Ukrajine 2022) som proti pacifizmu. Netreba zabúdať, že agresor chce vždy mier. Mier znamená, že (agresor) uspel.
O


Zdroj: Slavoj Žižek – Antworten in einem Satz. Fast. | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur - https://www.youtube.com/watch?v=czeXZknOvMc
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk