Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Hobbes : Tento pohyb nás často dostáva do stretov jedných voči druhým, pretože sa často viacerí naháňame za jednou vecou a tak jeden môže byť prekážkou druhému.
--------
----
Thomas Hobbes : Tento pohyb nás často dostáva do stretov jedných voči druhým, pretože sa často viacerí naháňame za jednou vecou a tak jeden môže byť prekážkou druhému.
--------
----
Thomas Hobbes : Tento pohyb nás často dostáva do stretov jedných voči druhým, pretože sa často viacerí naháňame za jednou vecou a tak jeden môže byť prekážkou druhému.
--------
----
Thomas Hobbes : Tento pohyb nás často dostáva do stretov jedných voči druhým, pretože sa často viacerí naháňame za jednou vecou a tak jeden môže byť prekážkou druhému.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Thomas Hobbes    
Tento pohyb nás často dostáva do stretov jedných voči druhým, pretože sa často viacerí naháňame za jednou vecou a tak jeden môže byť prekážkou druhému.
O
O

Zdroj: parafráza z podcastu History of politics : HISTORY OF IDEAS : Hobbes on the state
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk