Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Hobbes : Človek človeku vlkom.
--------
----
Thomas Hobbes : Človek človeku vlkom.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk