Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Treba robiť dobré skutky.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Treba robiť dobré skutky.
O
O
--------------------------------------------------------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk