Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : A čo je blahodarné (kusala)? činy telom (Kája-kammaú 1. neubližovať je blahodarné. 2. Nekradnúť je blahodarné. 3. Striedmosť je blahodarná. činy rečou (vačí–kamma) 4. Neklamať je blahodarné. 5. neohovárať je blahodarné. 6. Hovoriť vľúdne je blahodarné. 7. Hovoriť spoľahlivo je blahodarné. činnosť mysle (mano–kamma) 8. Nelakomost je blahodarná. 9. Zmierlivosť je blahodarná. 10. Pravé pochopenie je blahodarné. Toto je desať druhov blahodarného spôsobu konania (kusala–kamma–patha).
--------
----


Zdroj: http://satori.mysteria.cz/slovo_buddhovo.html#Slovo%20Buddhovo
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk