Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Toto hľa je pôst, ktorý ja mám rád: rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu... lámať svoj chlieb hladnému a biednych a bezprístrešných voviesť do svojho domu. Keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojimi príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš... potom budeš volať u Hospodina, ťa vyslyší...
--------
----


Zdroj: Izaias 58,8
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk