Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Naša pominuteľná osoba, naša krátka prítomnosť, naše okamžité pohodlie, toto jediné je pre nás reálne : a robíme všetko preto aby sme to udržali, až kým nám lepšie poznanie neotvorí oči. Dovtedy iba v najhlbšej hĺbke jeho podvedomia veľmi nejasne tušíme, že nám všetko ostatné vlastne nie je až také cudzie, ale že s tým máme spojenie
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Naša pominuteľná osoba, naša krátka prítomnosť, naše okamžité pohodlie, toto jediné je pre nás reálne : a robíme všetko preto aby sme to udržali, až kým nám lepšie poznanie neotvorí oči. Dovtedy iba v najhlbšej hĺbke jeho podvedomia veľmi nejasne tušíme, že nám všetko ostatné vlastne nie je až také cudzie, ale že s tým máme spojenie
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk