Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský : Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby mu dával načas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal vo svojom srdci: ‚Môj pán mešká‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, rozpoltí ho a dá mu podiel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.
--------
----


Zdroj: Matúš 24,45-51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk