Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol : Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. 9 Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.
--------
----


Zdroj: List Galaťanom 6,8
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk