Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Tulius Cicero : Najvačšíim pozemským štastím je spomienka na dobré skutky.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Marcus Tulius Cicero    
Najvačšíim pozemským štastím je spomienka na dobré skutky.
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk