Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol : všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného
--------
----


Zdroj: Rimanom 3,12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk