Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Hospodin však riekol Kainovi:Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj!
--------
----
Biblia : Hospodin však riekol Kainovi:Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj!
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Hospodin však riekol Kainovi:Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj!
O
O
----

Zdroj: Genesis 4,6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk