Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - budhistická filozofia    
Prečo Boh Kainovu obetu neprijal a Ábelovu prijal? Lebo Kain mal horšiu karmu, pravdepodobne kôli svojej žiadostivosti a zlým skutkom. Hned na to však Boh poradil Kainovi, ako si karmu zlepšiť - treba konať dobré skutky. Kain však namiesto toho, aby pracoval na svojej karme a nezávidel druhým ich lepšiu karmu, podľahol hnevu a žiadostivosti a ešte viac si karmu zhoršil.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk