Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Prekladový slovník medzi budhizmom a kresťanstvom:
karma (budh.) = zákon sejby a žatvy (kresť.) ;
dobrá karma (budh.) = veľa nazhromaždených pokladov v nebi (kresť.);
človek má dobrú karmu (budh.) = človek sa páči Bohu (kresť.);
človek má zlú karmu (budh.) = Boh sa na človeka hnevá (kresť.).
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk