Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský : Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. ale kto činí ravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.
--------
----


Zdroj: Ev.podla jana 3:20
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk