naturalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


naturalizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Naturalizmus označuje spôsob vysvetľovania filozofických otázok, kde príroda je považovaná za jediné súcno, alebo je súcnom natoľko dôležitým, že všetky ostatné môžu byť na ňu redukované. Naturalizmus v metafyzickej podobe má formy materialistického monizmu, či panteizmu, zvycajne je opozíciou dualizmu a transcendentalizmu. V esteticke názov pre umelecký smer, ktorý od umelcov žiada, aby si brali za vzor tvorby surovú, nepoľudštenú prírodu. - V etike proti naturalizmu bojuje napr. kantov kategoricky imperativ, co si na Kantovi ceni G. Moore. (Andreansky,E.:Kant a analyticka filozofia, s.137) - Naturalizmus je filozofický názor, ktorý tvrdí, že príroda (lat. natura) je jediná skutočnosť, jediné bytie, že teda neexistuje nijaký duchovný princíp odlišný od prírody a jej nadradený. Neexistuje nijaký Boh stvoriteľ, nijaká platónska ríša ideí, nijaké Kantovo transcendentno.(wikipedia)


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk