naturalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


naturalizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Naturalizmus označuje spôsob vysvetľovania filozofických otázok, kde príroda je považovaná za jediné súcno, alebo je súcnom natoľko dôležitým, že všetky ostatné môžu byť na ňu redukované. Naturalizmus v metafyzickej podobe má formy materialistického monizmu, či panteizmu, zvycajne je opozíciou dualizmu a transcendentalizmu. V esteticke názov pre umelecký smer, ktorý od umelcov žiada, aby si brali za vzor tvorby surovú, nepoľudštenú prírodu. - V etike proti naturalizmu bojuje napr. kantov kategoricky imperativ, co si na Kantovi ceni G. Moore. (Andreansky,E.:Kant a analyticka filozofia, s.137) - Naturalizmus je filozofický názor, ktorý tvrdí, že príroda (lat. natura) je jediná skutočnosť, jediné bytie, že teda neexistuje nijaký duchovný princíp odlišný od prírody a jej nadradený. Neexistuje nijaký Boh stvoriteľ, nijaká platónska ríša ideí, nijaké Kantovo transcendentno.(wikipedia)
Povedali o nej

George Edward Moore : Naturalistické teórie sú nesprávne, pretože dobro sa nedá definovať. Naturalisti definujú dobro (ako napr. John Stuart Mill - že dobro je slasť) ,ale táto definicia nie je skutočnou definíciou, lebo sa dá spýtať : Je každá slasť dobrom. Dobro sa nedá definovať, lebo je to nezložená vec a nie ako voda, ktorá sa skladá z častí a preto ju možno definovať: voda=H2O (ad naturalizmus - naturalistický faul) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je to dobro?

Niekto : Dobro je prirodzenosť, zlo je keď je niečo neprirodzené. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk