George Edward Moore

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


George Edward Moore

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1873 až 1958

analytická filozofia


Filozofická škola: analytická filozofia


Diela : Principia Ethica
Philosophical Studies

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk