Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

George Edward Moore    
Naturalistické teórie sú nesprávne, pretože dobro sa nedá definovať. Naturalisti definujú dobro (ako napr. John Stuart Mill - že dobro je slasť) ,ale táto definicia nie je skutočnou definíciou, lebo sa dá spýtať : Je každá slasť dobrom. Dobro sa nedá definovať, lebo je to nezložená vec a nie ako voda, ktorá sa skladá z častí a preto ju možno definovať: voda=H2O (ad naturalizmus - naturalistický faul)
O


Zdroj: youtube : Naturalistic fallacy .. https://www.youtube.com/watch?v=4zklF0QJEKI
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk