Ernst Cassirer

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ernst Cassirer

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1874 až 1945

marburská škola


Filozofická škola: marburská škola


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk