Max Scheler

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Max Scheler

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1874 až 1928

nemecký filozof, jeden zo zakladateľov filozofickej antropológie, fenomenologickej axiológie a sociológie poznania. Jeho filozofia je pokusom o syntézu novokantovstva a filozofie života na základe Husserlovej fenomenologickej metódy.Diela : Formalizmus v etike a meteriálna etika hodnot
Postavenie cloveka v kozme
Ordo amoris

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk