Jan Lukasiewicz

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jan Lukasiewicz

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1878 až 1956

LvovDiela : Polsko

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk