Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Max Scheler    
V kresťanskej tradícii dochádza k obráteniu pohybu lásky. Láska je prejavovaná od vyššieho k nižšiemu, od dokonalého k nedokonalému. Boh miluje najviac a dochádza k vykúpeniu božou láskou.
O


Zdroj: Poriadok lásky - parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk