Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Max Scheler    
V duchu gréckej filozofie je láska snaženie a nedostatok, ktorý pociťuje menej dokonalý k dokonalému. Božstvo je len predmetom lásky, samo nemiluje. Milujúci tvorí a plodí v kráse.
O


Zdroj: Poriadok lásky - parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk