Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Max Scheler    
Láska v indickej filozofickej tradícii znamená prechod od žiadostivosti k čistému poznaniu, preč od seba, altruizmus, oddelenie sa od príčin a následkov.
O


Zdroj: Poriadok lásky - parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk