hinajána

Iné zobrazenie filozofických škôl


hinajána

Kategória: budhistická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Hinajána (v sanskrte Malý voz) je jedným z troch hlavných v súčastnosti existujúcích smerov buddhismu (ďaľšími sú mahajána a vadžrajána). Kľúčovou tézou je odmietnutie existencie duše. Treba prestať uvažovať antropocentricky a začať uvažovať ontocentricky, pri udržaní hlbokého vnútorného kľudu a jasu. Skutočnosť sa skladá zo základných elementov -dhariem (dharma=vec nesúca iba jednu vlastnosť). Existuje 75 dhariem. Dharmy sú usporiadané do 5 skupín (skandh) - 1.telesnosť 2. pociťovanie 3. vnímanie (rozlišovanie a označovanie) 4.mentálne konštrukty 5.vedomie Nirvána znamená potlačenie všetkých dhariem, resp. akési ukľudnenie a rozjasnenie, ktoré môže nastať i postupne, kedy sa zlo (nevedomosť) vo svete postupne znižuje. Pretože karma nie je zákon prírodný ale etický, dosahuje sa nirvána najmä individuálnym usilovaním. V hinajáne nám k nej nikto nepomáha ani nemôže pomôcť (v protiklade ku mahajáne). Hinajána ponúka pre bežného človeka vyhliadky podobné materializmu. Nirvánu ako večnú smrť ponúkajú materialisti za oveľa ľahších podmienok. Lákavé je len zdôrazňovanie etiky./zdroj Egon Bondy - Indická filozofie I.


Podškoly

theravada
Mahasanghika
Pudgalavada
Sarvastivada
SautrantikaVaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk