Pudgalavada

Iné zobrazenie filozofických škôl


Pudgalavada

Kategória: hinajána

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk