neopragmatizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


neopragmatizmus

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Neopragmatism, sometimes called linguistic pragmatism is a recent (since the 1960s) philosophical term for philosophy that reintroduces many concepts from pragmatism./wikipediaFilozofi školy :

Willard van Orman Quine


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk