empiriokriticizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


empiriokriticizmus

Kategória: scientistická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
prúd v pozitivistickej filozofii, ktorý sa snaží vytvoriť predstavu sveta na základe čistej skúsenosti. Za základný metodologický princíp, ktorý umožňuje dosiahnuť ideál čistej skúsenosti, považuje "ekonómiu myslenia" a zavádza učenie o princípiálnej koordinácii (nerozlučnej spätosti subjektu a objektu poznávania) / Bilasová-Malý slovník filozofieFilozofi školy :

Ernst Mach
Richard Avenarius


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk