njája

Iné zobrazenie filozofických škôl


njája

Kategória: indická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Filozofická škola, ktorá sa zaoberá hlavne logikou. Delí sa na vedu o debate (tarkavidjá) a diskusii (vádavidjá). Rozlišuje 16 kategórií : 1. prostriedky poznania 2. predmety poznania 3. pochybovanie 4. zámer 5. príklad 6. uznaná pravda 7. členy sylogizmu 8. nepriamy dôkaz 9.vymedzenie pravdy 10.diskusia 11. slovná potýčka 12. úskočná námietka 13. deštruktívna kritika 14. klamné zámery 15. Vytáčka 16. dôvod k pokáraniu. /zdroj -Egon Bondi-Východná filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk