filozofia vedy

Iné zobrazenie filozofických škôl


filozofia vedy

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Podškoly

antikumulativizmus
antidemarkacionalizmus
kumulativizmus
internalizmus vo filozofii vedy
externalizmus vo filozofii vedy

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk