Karl Raimund Popper

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Karl Raimund Popper

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1902 až 1994

racionalizmus kritický,filozofia vedy


Filozofická škola: racionalizmus racionalizmus kritický filozofia vedy demokracia


Diela : Logik der Forschung (1935)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk