Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karl Raimund Popper    
Metafyzika, to sú výroky, ktoré sa nedajú ani potvrdiť, ani vyvrátiť.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk