Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karl Raimund Popper : Vedecká teória obsahuje zákony, ktoré niečo zakazujú, resp. neprípušťajú. Ak sa ale experimentálne nájde prípad, ktorý neprípušťajú, tieto zákony sa považujú vyvrátené. Nevedeckú teóriu týmto spôsobom nemožno vyvrátiť.
--------
----
Karl Raimund Popper : Vedecká teória obsahuje zákony, ktoré niečo zakazujú, resp. neprípušťajú. Ak sa ale experimentálne nájde prípad, ktorý neprípušťajú, tieto zákony sa považujú vyvrátené. Nevedeckú teóriu týmto spôsobom nemožno vyvrátiť.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Karl Raimund Popper    
Vedecká teória obsahuje zákony, ktoré niečo zakazujú, resp. neprípušťajú. Ak sa ale experimentálne nájde prípad, ktorý neprípušťajú, tieto zákony sa považujú vyvrátené. Nevedeckú teóriu týmto spôsobom nemožno vyvrátiť.
O
O
----

Zdroj: Popper : Logika vedeckého skumania (odstavec Falzifikovateľnosť ako kritérium demarkácie)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk