Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karl Raimund Popper : Pravdive je to , čo zatial nebolo falzifikované. Proces falzifikácie hypotéz má logický charakter a uskutočňuje sa na základe zákona klasickej logiky modus tollens. Ak z hypotézy odvodíme dôsledok a dôsledok sa ukáže nepravdivý, potom musíme predpokladať nepravdivosť hypotézy.
--------
----


Zdroj: parafraza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk