Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1903 až 1969

neomarxizmus


Filozofická škola: marxizmus neomarxizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk