Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karl Raimund Popper    
Tak zvané verifikácie sú v skutočnosti nepodarené pokusy o falzifikáciu.
O


Zdroj: T. Münz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky, s.102
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk