okazionalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


okazionalizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
/lat. occasio - priležitosť/ - učenie o príležitostných príčinách. O. je idealisticko-teologické učenie, ktoré sa pokúšalo prekonať nevysvetliteľnosť vzájomného pôsobenia duše a tela. Jeho osnovátori odmietajú Descartov dualizmus s tým, že dve svojou podstatou tak rôzne substancie nemôžu na seba navzájom pôsobiť. Musí zasiahnuť len príležitosť, t.j okolnosť, ktorá umožní Bohu presadiť vlastný zámer. /malý slovník filozofieFilozofi školy :

Nicolas Malebranche


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk