providencionalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


providencionalizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
/lat. providentia - prozreteľnosť/ - nábožencské učenie, ktoré akceptuje predstavy o božej prozreteľnosti, usmerňujúcej všetko, čo sa na svete deje, pritom vôľa a konanie všemohúceho Boha sú ľudskému rozumu nedostupné./maly slovnik filozofieFilozofi školy :

Nicolas Malebranche


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk