Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Thomas Hobbes    
Slovo sloboda vlastne znamena neprítomnosť vonkajších prekážok pohybu a používa sa tak v súvislosti s nerozumnými a neživými vecami, ako aj s rozumnými tvormi.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk