Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský : Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
--------
----


Zdroj: Mk 8,35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk