Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ešte stále vám záleží na tomto odpornom živote? Dokelu, prečo neumriete pokojne doma vo svojej posteli? Nebolo by to nakoniec takto najlepše? Čo budete mať z toho, keď sa vaša staroba predĺži o pár rokov? (Príhovor k ťažko chorému starcovi dúfajúcemu v zázračné uzdravenie v Lourdes)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ešte stále vám záleží na tomto odpornom živote? Dokelu, prečo neumriete pokojne doma vo svojej posteli? Nebolo by to nakoniec takto najlepše? Čo budete mať z toho, keď sa vaša staroba predĺži o pár rokov? (Príhovor k ťažko chorému starcovi dúfajúcemu v zázračné uzdravenie v Lourdes)
O
O
----

Zdroj: Emile Zola Lourdes, Leipzig 1962, s 142
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk