Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský : Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.
--------
----


Zdroj: Jn 12,25
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk