Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Akceptácia šťastia ako kľúčovej hodnoty v morálnom posudzovaní nám môže pomôcť preklenúť naše rozdielne pohľady na morálne otázky, a to na úrovni jednotlivcov žijúcich v jednej spoločnosti, alebo aj na úrovni celých spoločností
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Akceptácia šťastia ako kľúčovej hodnoty v morálnom posudzovaní nám môže pomôcť preklenúť naše rozdielne pohľady na morálne otázky, a to na úrovni jednotlivcov žijúcich v jednej spoločnosti, alebo aj na úrovni celých spoločností
O
O

Zdroj: JOSHUA GREENE in FILOZOFIA Roč. 76, 2021, č. 6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk