Som slovák či európan?Nadotázky: Čo ma robí mnou?  

Som slovák či európan?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk