Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius : Ak toto pripustíme, aj zákon je spoločný, a ak zákon, sme občanmi. Ak sme občanmi, tak nám všetkým prináleží akési občianstvo, a ak toto pripustíme, svet je ako štát. A či azda môže niekto povedať, že celému ľudskému pokoleniu prináleží nejaký iný štát?
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk