Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Len jeden svetový štát môže zabezpečiť, že už nebudú vojny (medzi štátmi, kedže už bude len jeden štát) a tiež len celosvetový štát môže vyriešiť na globálnej úrovni ekologické problémy (znečistenie prírody nepozná hranice štátov).
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Len jeden svetový štát môže zabezpečiť, že už nebudú vojny (medzi štátmi, kedže už bude len jeden štát) a tiež len celosvetový štát môže vyriešiť na globálnej úrovni ekologické problémy (znečistenie prírody nepozná hranice štátov).
O
O
----------------

Zdroj: youtube - (1) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (1. Folge) 2:40
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk