Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Nie som proti tomu, aby európske štáty spolupracovali a priatelili sa, ale som proti únii. Na zlú cestu v európskej integrácii sa odbočilo pri premenovaní ES na EÚ, teda pri Maastrichskej zmluve.
--------
----


Zdroj: Václav Klaus: Prednáška na Univerzite Komenského v Bratislave, youtube 1:09:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk