Ako zmeniť myslenie?Nadotázky: Môže sa človek zmeniť?  

Ako zmeniť myslenie?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk