Ako zmeniť myslenie?Nadotázky: Môže sa človek zmeniť?  

Ako zmeniť myslenie?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk