Prečo ne/študovať filozofiu?Nadotázky: Čo robiť?  Čo je to filozofia?  

Prečo ne/študovať filozofiu?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk